Welkom

Rob Visser RobiovisRobiovis is een meedenkend consultancy bedrijf op de werkgebieden van Watertechnologie en duurzame Bio-energie. De centrale denkwijze binnen Robiovis is dat innovatietechnieken en nieuwe technologieën binnen op te zetten projecten bij aanvang al direct getoetst dienen te worden op hun economische waarde. Het bedrijven van techniek en het ontwikkelen van technologie is geen doel op zich maar dient altijd direct in dienst te staan van de Economie.

Na ruim 25 jaar in diverse functies bij verschillende bedrijven in Nederland en België te hebben gewerkt heeft Rob Visser eind 2010 Robiovis BV opgericht met als doel te kunnen investeren in duurzame projecten in binnen en buitenland.

Daarnaast adviseert en ondersteunt Robiovis als zelfstandig ondernemer, vaak in de vorm van management overeenkomsten, bedrijven bij het ontwikkelen van visie en nieuwe bedrijfsplannen voor de toekomst. Ook het implementeren van nieuwe technologieën en de vertaling daarvan naar kostenbesparingen in de bedrijfsvoering is een kernactiviteit.

In de naam Robiovis staat bio voor mijn studieachtergrond, namelijk Bioingenieur uit Wageningen.

                                                                                              Rob Visser