CV

Naam Rob Visser
Nationaliteit : Nederlandse 
Geboorteplaats : Hoensbroek (L)
Geboortedatum : 13 mei 1956
Huidige functie Consultant Robiovis 
    Biogas & Water
T
echnology & Economy                
                            

PROFIEL

Collegiaal, goed analytisch denkvermogen, creatief en non conformistisch.

OPLEIDING

1985   : Landbouw Universiteit Wageningen 
1978-1985    : Studierichting Milieuhygiëne
   

Doctoraalvakken:

  • Waterzuivering (hoofdvak 6 maanden)
  • Biochemie (bijvak 3 maanden)
  • Microbiologie (bijvak 3 maanden)
  • Wijsbegeerte (bijvak 3 maanden
Stages
  • 3 maanden in India (Biogasprojecten)
  • 3 maanden stichting Reinwater
1981  Kandidaatsexamen
1982      : Onderwijsbevoegdheid (1e graad) Scheikunde
1976-1978 Studierichting Tropische Cultuurtechniek
1975-1976 : Propedeuse

 LOOPBAAN

2015

2012-2014 

2010-2012  

2008 - 2010  

 

 

 

Consultant Robiovis

Senior adviseur water Lievense-CSO

Eigen consultancy bureau Robiovis

Manager duurzame energieprojecten Thenergo Nederland BV
't Harde / Thenergo SA/ Antwerpen België

2004 - 2008 : Directeur Milfac afvalwatertechnologie BV    Leeuwarden
Vestigingsdirecteur CSO Noord-Nederland   Leeuwarden
1992 - 2004 : Farmex Milieutechniek BV   Drachten   
1986 - 1992 : Heidemij Adviesbureau (thans Arcadis)   Arnhem
1985 - 1986 Onderwijsmedewerker LUW vakgroep Fysische Chemie
1981 - 1985   Diverse onderwijs assistent-schappen LUW