Ervaring

2015- nu        Zelfstandig consultant Robiovis 

2012- 2014    Senior adviseur Water Lievense-CSO Leeuwarden

 • Interne saneringen in de zuivel en ontwerp waterzuiveringen 
 • Beoordeling milieujaarverslagen van bedrijven (150) voor Rijkswaterstaat (RWS)
 • Verzorgen van milieuvergunningen voor industrie

2010- 2012   Zelfstandig consultant Robiovis

 • Technische en financiële haalbaarheid Biogasprojecten voor Imtech en Eneco
 • Overnamepoging Biogasproject Ieper (België) op basis van 20.000 ton input
 • begeleiding en ontwerp waterzuiveringen o.a. Lambweston, Rixona (Avico) en Katshaar  

2008 - 2010      Manager biogasprojecten  

 • Ontwikkeling nieuwe projecten
 • Relatiebeheer projectvennoten
 • Bouw en exploitatie van een 3,3 MWe biogasproject in Ieper (België) op basis van 20.000 ton input met totale verwerking van het digestaat tot vermarktbare producten (tot eind 2009). Projectomvang 25 miljoen
 • Exploitatiemanager biogasproject Valmass 1,6 MWe ook met integrale verwerking van het digestaat (ton eind 2009).

2004 - 2008        Directeur en Vestigingsdirecteur  

 • Leiding geven team van 30 hoog opgeleide (hbo/wo) medewerkers
 • Verantwoordelijk voor financieel resultaat
 • Senior adviseur op gebied van industriële waterzuiveringen en digistaat verwerking (biogasprojecten) en strategisch meedenker voor de industrie inzake technologie en vergunningen.

1995 - 2004        Projectmanager industriële en communale zuiveringen  

 • Acquisitie en relatiebeheer;
 • Opstellen van adviezen, maken van ontwerpen en projectbegrotingen;
 • Verkoop en organisatie van industriële waterprojecten;
 • Intern en extern projectmanagement (bewaking van kosten);
 • Opstellen marktplannen en jaarbegroting;
 • Invullen van interne organisatie.

1992 - 1995        Manager ontwikkelingsprojecten Mest- en ammoniak  

 • Opzetten van proefprojecten met eigen technologische ontwerpen;
 • Afsluiten overeenkomsten met agrariërs;
 • Verwerven van subsidies voor projecten;
 • Begeleiden onderzoekers;
 • Rapportage;
 • Deelname aan externe werkgroepen van LNV en VROM (voorbereiden van AMvB Huisvesting Veehouderij);
 • Begeleiden agrariërs in Raad van State procedures.

1988 - 1992        Projectingenieur Landbouw en Milieu

 • Opstellen werkplannen met begrotingen;
 • Afsluiten van contracten met agrariërs;
 • Afsluiten van contracten met leveranciers en aannemers;
 • Begeleiden en aansturen onderzoekers;
 • Rapportage aan beleidsmedewerkers en Stuurgroep;
 • Leidraad Ammoniak en Veehouderij Provincie Noord-Brabant.

1986 - 1988        Adjunct-specialist waterzuivering

 • Ontwerp en advies grondwaterprojecten bodemsaneringen (o.a. het griftpark te Utrecht);
 • Technologische advisering industriële projecten